Аутори
Аутори уџбеника за млађе разреде | Аутори уџбеника из Математике од 5.-8. разреда
Аутори уџбеника из хемије од 7.-8. разреда | Аутори уџбеника из биологије од 5.-8. разреда

АУТОРИ МАТЕМАТИКЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ
Др Синиша Јешић
редован професор, дипломирао је на Математичком факултету у Београду, смер Теоријска математика и примене, где је и магистрирао и докторирао. Ужа научна област којој припада докторска дисертација је Математичка анализа. Објавио је већи број научних и стручних радова из математике, како у домаћим тако и у иностраним часописима највишег научног ранга. Др Синиша Јешић је аутор и реализатор на три програма стручног усавршавања из математике који се налазе у Каталогу стручних усавршавања. Посебно интересовање аутора овог програма усмерено је ка методици наставe математике, што се потврђује и радом у Регионалном центру за таленте Београд 2. Др Синиша Јешић је аутор или коаутор 34 уџбеника и збирки задатака (односно радних листова) из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика од 1.- 8. разреда у основној школи, у издању Герундијума.
Марко Игњатовић
дипломирани математичар, већ више деценија бави се наставом математике, како непосредно у учионици, тако и посрeдно писањем уџбеника. Поред наставничког, у својој дугогодишњој каријери, бавио се и послом педагошког саветника, а аутор је могих уџбеника и збирки задатака, дидактичких материјала, као и приручника за извођење наставе. Марко Игњатовић је аутор или коаутор 22 уџбеника и збирки задатака, односно радних листова из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика, од 3.- 8. разреда, у основној школи, објављених у Герундијуму.
Драгица Мишић
jе дипломитрала на Математичкпм факултету у Београду, смер Теоријска математика и примене. Ради у Основној школи “ Браћа Барух “ у Београду. Учествује као реализатор на два програма стручног усавршавања из математике који се налазе у Каталогу стручних усавршавања. Ангажована у индивидуалном раду са надареним ученицима у оквиру додатне наставе као и у модернизацији и унапређењу наставе математике. Драгица Мишић јe коаутор 25 уџбеника и збирки задатака (или радних листова) из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика, од 5.- 8. разреда основне школе и уџбеничког комплета из математике за 1. разред основне школе, у издању Герундијума.
Драгана Јаковљевић
професор разредне наставе, дипломирала је на Учитељском факултету Универзитета у Београду на ком је стекла и мастер диплому. Запослена је у Основној школи „Ослободиоци Београда“. Поред тога, укључена је у рад трибина које се баве пружањем подршке деци са посебним потребама у школи. Коаутор је уџбеника "Математика за 1. разред основне школе" у издању Герундијума, који је одобрен за употребу у настави предмета математике од стране Министарства просвете.
Гордана Миленковић
је завршила Педагошку Академију у Алексинцу. Дипломирала је на Учитељском факултету у Београду. Предаје у Основној школи „Филип Вишњић“ у Београду.Посебну пажњу посвећује додатном раду са даровитом децом и децом са посебним потребама. Коуторка је Радних листова из математике за први разред основне школе, у издању Герундијума.


АУТОРИ ЗА СВЕТ ОКО НАС И ПРИРОДУ И ДРУШТВО
Биљана Поповић
је дипломирала на Учитељском факултету у Београду. Предаје у Основној школи „Дринка Павловић“ у Београду. Коуторка је уџбеника за други разред „Читам и пишем латиницу“, као и комплета контролних вежби за српски језик од првог до четвртог разреда. Била је предавач и водитељ стручног усавршавања наставника на тему „ Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у III и IV разреду основне школе“. Активно учествује у многим домаћим и међународним пројектима. Коуторка је комплета уџбеника за Природу и друштво за трећи и четврти разред основне школе, у издању Герундијума.
Ивана Цмиљановић Косовац
је дипломирала на Учитељском факултету у Београду. Предаје у Основној школи „Иво Андрић“ у Београду. Коуторка је уџбеника за други разред „Читам и пишем латиницу“, као и комплета контролних вежби за српски језик од првог до четвртог разреда. Активно учествује у многим домаћим и међународним пројектима. Коуторка је комплета уџбеника за Природу и друштво за трећи и четврти разред основне школе, у издању Герундијума.