GERUNDIJUM logo
Ценовници
Уџбеници 1.-4. разреда | Уџбеници 5.-8. разреда | Уџбеници на језицима националних заједница
Додатна наставна литература | Остала издања | Преузимање ценовника

Шифра Аутор(и) Назив књиге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
12551101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ПОХВАЛА
Читанка за 5. разред основне школе - НОВО -
900 990
12552101 М. Вукић
С. Петровић
С. Савић
Ј. Ћоровић
ПОХВАЛА ЈЕЗИКУ
Уџбеник српског језика за 5. разред основне школе - НОВО -
860 946
12511201 С. Јешић
А. Росић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 5. разред основне школе - НОВО -
810 891
12512301 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 5. разред основне школе - НОВО -
800 880
12541201 Т. Прибићевић
Т. Миљановић
С. Нинковић
В. Миливојевић
БИОЛОГИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО -
950 1045
12561101 Б. Бечановић
А. Крстић
О. Шимшић
ИСТОРИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО -
810 891
12591101 С. Јовановић
Д. Петровић
ГЕОГРАФИЈА
за 5. разред основне школе - НОВО -
810 891
12581101 З. Милинковић
Б. Мандић
ТРАГ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 5. разред основне школе - НОВО -
630 693
12571101 Ж. Коња
М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 5. разред основне школе - НОВО -
800 880
12651101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ИЗАЗОВ
Читанка за 6. разред основне школе - НОВО -
900 990
12652101 М. Вукић
Т. Шофранац
М. Којић
ИЗАЗОВ РЕЧИ
Уџбеник српског језика за 6. разред основне школе - НОВО -
860 946
12611201 С. Јешић
Ј. Благојевић
А. Росић
МАТЕМАТИКА
за 6. разред основне школе - НОВО -
810 891
12612301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 6. разред основне школе - НОВО -
800 880
12641201 Т. Лазаревић
В. Миливојевић
Т. Прибићевић
Т. Миљановић
БИОЛОГИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО -
950 1045
12661101 А. Крстић
Б. Бечановић
ИСТОРИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО -
890 979
12691101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 6. разред основне школе - НОВО -
840 924
12681101 Б. Мандић
СА ОСМЕХОМ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 6. разред основне школе - НОВО -
630 693
12671101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 6. разред основне школе - НОВО -
800 880
12751101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
ОДСЈАЈ
Читанка за 7. разред основне школе - НОВО -
900 990
12752101 Ј. Ковачевић
В. Гојковић
ОДСЈАЈ ИЗРАЗА
Уџбеник српског језика за 7. разред основне школе - НОВО -
860 946
12711201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе - НОВО -
810 891
12712301 С. Јешић
Т. Њаради
Ј. Благојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 7. разред основне школе - НОВО -
800 880
12741201 В. Миливојевић
Т. Миљановић
Т. Лазаревић
Т. Прибићевић
БИОЛОГИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО -
950 1045
12731201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ХЕМИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО -
780 858
12732201 Ј. Адамов
Н. Макивић
С. Олић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 7. разред основне школе - НОВО -
650 715
12761101 А. Растовић
П. М. Вајагић
Б. Бечановић
Б. Лазаревић
ИСТОРИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО -
890 979
12791101 С. Јовановић
Н. Влајић
ГЕОГРАФИЈА
за 7. разред основне школе - НОВО -
870 957
12781101 Б. Мандић
КОРАК ДАЉЕ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 7. разред основне школе - НОВО -
630 693
12771101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 7. разред основне школе - НОВО -
800 880
12721101 Д. Латас
А. Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Уџбеник из физике за 7. разред основне школе - НОВО
770 847
12722101 Д. Латас
А. Балаж
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за 7. разред основне школе - НОВО -
670 737
12851101 С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић
АПЛАУЗ
Читанка за 8. разред основне школе - НОВО -
900 990
12852101 В. Гојковић
Ј. Васиљевић
АПЛАУЗ ГОВОРУ
Уџбеник српског језика за 8. разред основне школе - НОВО -
860 946
12811201 С. Јешић
Ј. Благојевић
МАТЕМАТИКА
за 8. разред основне школе - НОВО -
810 891
12812301 С. Јешић
Т. Њаради
В. Милетић
А. Росић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за 8. разред основне школе - на русинском језику
800 880
12841201 Т. Миљановић
В. Миливојевић
О. Бјелић Чабрило
Т. Лазаревић
БИОЛОГИЈА
за 8. разред основне школе - НОВО -
950 1045
12831201 Ј. Адамов
С. Велимировић
Г. Гајић
С. Каламковић
ХЕМИЈА
за 8. разред основне школе - НОВО -
810 891
12832201 Ј. Адамов
С. Каламковић
Г. Гајић
С. Велимировић
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ
за 8. разред основне школе - НОВО -
670 737
12861101 П. М. Вајагић
А. Растовић
Б. Лазаревић
ИСТОРИЈА
за 8. разред основне школе - НОВО -
900 990
12891101 Н. Живковић
А. Алексић
ГЕОГРАФИЈА
за 8. разред основне школе - НОВО -
870 957
12881101 Б. Мандић
КОРАК БЛИЖЕ - ЛИКОВНА КУЛТУРА
за 8. разред основне школе - НОВО -
630 693
12871101 М. Тодоровић
В. Чоја
Г. Станојевић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
за 8. разред основне школе - НОВО -
800 880
12821101 Д. Латас
Н. Вукмировић
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Уџбеник из физике за 8. разред основне школе - НОВО
720 792
12822101 Д. Латас
Н. Вукмировић
ОТКРИВАМО ФИЗИКУ
Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за 8. разред основне школе - НОВО -
670 737