GERUNDIJUM logo
Уџбеници за млађе разреде основне школе


ЧИТАНКА
за 1. разред основне школе у дигиталном облику
- НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења


Аутори :
С. Ћивша
В. Ђурашковић
С. Дробњак


Формат : дигитални

Опис
Промотивне верзије уџбеника у дигиталном облику можете погледати на нашем порталу

www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs