GERUNDIJUM logo
Уџбеници за старије разреде основне школе


ИЗАЗОВ
Читанка за 6. разред основне школе у дигиталном облику - НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења


Аутори :
С. Божић
С. Милосављевић Милић
Ј. Јовановић
М. Бојанић Ћирковић


Формат : дигитални

Опис
Промотивне верзије уџбеника у дигиталном облику можете погледати на нашем порталу

www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs