GERUNDIJUM logo
Уџбеници за старије разреде основне школе


ХЕМИЈА
за 8. разред основне школе у дигиталном облику
- НОВО - у складу са новим Програмом наставе и учења


Аутори :
Ј. Адамов
С. Велимировић
Г. Гајић
С. Каламковић


Формат : дигитални