GERUNDIJUM logo
Решења за уџбенике од 1.-4. разреда
Решења за уџбенике од 1.-4. разреда | Решења за уџбенике од 5.-8. разреда
Решења за уџбенике на језицима националних заједница
Решења за уџбенике средњих школа | Лиценцa за издавање уџбеника

Решења за уџбенике за први разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Српски језик у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Буквар за 1. разред основне школе,
  Наставни листови уз Буквар за 1. разред основне школе и
  Читанка за 1. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Српски језик у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Баш је леп на наш нови свет, Буквар за 1. разред основне школе (Први део - штампана слова и Други део - писана слова)
  Кућа у чаробној шуми, Читанка за 1. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Математика у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Математика за 1. разред основне школе,
  Радни листови из математике за 1. разред основне школе
  Уџбеник из два дела за наставни предмет Математика у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Математика за 1. разред основне школе (Први део и Други део)
  Уџбенички комплет за наставни предмет Свет око нас у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Свет око нас за 1. разред основне школе,
  Радни листови за Свет око нас за 1. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Ликовна култура за 1. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Музичка култура у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Музичка култура за 1. разред основне школе

Решења за уџбенике у дигиталном облику за први разред
  Уџбенички комплет у дигиталном облику за наставни предмет Српски језик у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Баш је леп на наш нови свет, Буквар за 1. разред основне школе
  Кућа у чаробној шуми, Читанка за 1. разред основне школе
  Уџбеник у дигиталном облику за наставни предмет Математика у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Математика за 1. разред основне школе
  Уџбенички комплет у дигиталном облику за наставни предмет Свет око нас у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Свет око нас за 1. разред основне школе,
  Радни листови за Свет око нас за 1. разред основне школе
  Уџбеник у електронском облику за наставни предмет Ликовна култура у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Ликовна култура за 1. разред основне школе
  Уџбеник у електронском облику за наставни предмет Музичка култура у 1. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму Музичка култура за 1. разред основне школе

Решења за уџбенике за други разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Математика у 2. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Математика за 2. разред основне школе,
  Радни листови из математике за 2. разред основне школе
  Уџбенички комплет за наставни предмет Свет око нас у 2. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Свет око нас за 2. разред основне школе,
  Радни листови за Свет око нас за 2. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 2. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Ликовна култура за 2. разред основне школе

Решења за уџбенике за трећи разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Природа и друштво у 3. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Природа и друштво за 3. разред основне школе,
  Радни листови за природу и друштво за 3. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 3. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Ликовна култура за 3. разред основне школе

Решења за уџбенике за четврти разред
  Уџбенички комплет за наставни предмет Природа и друштво у 4. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Природа и друштво за 4. разред основне школе,
  Радни листови за природу и друштво за 4. разред основне школе
  Уџбеник за наставни предмет Ликовна култура у 4. разреду основног образовања и васпитања, на српском језику и ћириличком писму
  Ликовна култура за 4. разред основне школе
  Да мали математичари постану велики - бројеви и рачунске операције